FSC

På Jabadabado gör vi leksaker i FSC™-certifierat (FSC™C194598) trä. Vårt mål är att så många artiklar som möjligt ska vara FSC-certifierade och vi utökar kontinuerligt sortimentet. Men vad är egentligen FSC och varför tycker vi att det är så viktigt?

FSC står för Forest Stewardship Council vilket är en internationell medlemsorganisation som verkar för att världens skogar ska brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Reglerna för att handla med FSC-certifierat trä är mycket strikta och vi genomgår årligen en revision där man säkerställer att vi uppfyller alla krav för att kunna sälja FSC-certifierade produkter.

 

Det här är 3 enkla anledningarna till att vi tycker att FSC-certifierat trä är så viktigt:


Hållbart skogsbruk: Genom att använda FSC-certifierat trä säkerställer vi att träet kommer från skogar som förvaltas på ett sätt som bevarar ekosystemet, respekterar de mänskliga rättigheterna och gynnar de lokala samhällena. Bra för barnen och vår planet.

 

Miljöhänsyn: Hållbart skogsbruk bidrar till att minska avskogning och bevarar biologisk mångfald. Genom att välja FSC-certifierat trä minskar man risken för olagligt avverkat trä och bidrar till bevarandet av skogsmiljön.

 

Etiskt och socialt ansvar: FSC-certifiering innebär inte bara hållbart skogsbruk utan även respekt för de mänskliga rättigheterna och de lokala samhällenas välbefinnande. Detta inkluderar rättvisa arbetsvillkor för dem som är involverade i skogsbruket.

 

Sammanfattningsvis kan användningen av FSC-certifierat trä i våra leksaker ses som ett steg mot att minska negativa miljö- och sociala påverkningar, samtidigt som det möter det ökande behovet av hållbara och ansvarsfulla produktval. Bra, och viktigt, tycker vi på Jabadabado!

Vill du handla FSC-certifierade produkter så håll utkik efter produkter i vårt sortiment märkta med FSC™-logotypen.